Về chúng tôi

Trạm Sách là một dự án mở, chia sẻ ebook tiếng Việt miễn phí cho những bạn muốn trải nghiệm đọc sách trên những thiết bị cầm tay, hoặc chưa muốn mua sách giấy.

Tất cả những gì mà Trạm Sách mong muốn là thay đổi thói quen đọc sách của người Việt.

Kho sách điện tử (ebook) của Trạm Sách có được nhờ sự đóng góp to lớn từ các “mạnh thường quân”, thành viên, cộng tác viên.