Về Trạm Sách

Trạm Sách là dự án phi lợi nhuận, là một nỗ lực khiêm nhường của chúng mình nhằm chia sẻ ebook tiếng Việt.

Chúng mình hi vọng Trạm Sách sẽ là nơi mang lại những đầu sách hữu ích cho mọi người với tinh thần khai phóng cho bản thân và mọi người.

Trạm Sách đang làm gì?

Năm 2017, chúng mình bắt đầu chia sẻ ebook tiếng Việt, nhưng thời điểm hiện tại, chúng mình tạm dừng dự án này.

Nhằm bắt kịp xu thế mới của cuộc sống hiện đại. Podcast sẽ lên ngôi thay đổi các nhà xuất bản nội dung đưa sản phẩm lên mạng. Chúng mình đang phát triển một kênh audiobook dưới dạng podcast. Các bạn xem thêm các kênh phân phối nội dung tại đây [link updating]

Chúng mình có một trang radio phát thanh 24/7 tại http://radio.tramsach.com

Chúng mình có bộ lọc quảng cáo riêng và chặn quảng cáo ở cấp DNS, bạn có thể tham khảo và sử dụng tại đây [link updating]