Tuyển tập danh tác triết học - Forrest E Baird - 1TUYỂN TẬP DANH TÁC TRIẾT HỌC – Từ Plato đến Derrida. Tác giả: Forrest E Baird

Không có dẫn nhập triết học nào đầy đủ, chính xác và hay hơn là đọc trực tiếp chính những tác phẩm của các đại triết gia.

Sách được trình bày theo một bố cục đặc biệt:

– Tái hiện rõ nét những dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển tư tưởng phương Tây.

– Dẫn nhập được chia thành 3 phần: tính tiểu sử (vài nét về cuộc đời), tính triết học (tóm tắt tư tưởng của từng triết gia) và tính thư mục (sách tham khảo), không khoa trương, lược bỏ những đoạn không cần thiết, chuyển tự tất cả các từ Hy Lạp với mục đích giúp người đọc như đang tham dự và lắng nghe những cuộc tranh luận đã từng diễn ra trên diễn đàn tư tưởng, triết học phương Tây.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here