Tại sao bạn lại phải học về tài chính? Khoảng cách ngày càng lớn giữa người giàu và người nghèo bắt nguồn từ hệ thống giáo dục lỗi thời. Hệ thống này dạy con người trở thành những người làm thuê giỏi chứ không phải những người chủ giỏi. Hệ thống trường học cũ kỹ cũng không cung cấp được thé hệ trẻ những kỹ năng tài chính căn bản mà những người giàu có sử dụng để làm giàu. Hãy tìm hiểu về những lựa chọn của bạn và vận dụng kiến thức này để làm tăng tài sản của bạn.

Trong thời đại của những triệu phú tức thì, vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở như thế nào…
Với những ý tưởng kinh doanh, các chiến lược lãnh đạo và quản lý độc đáo, những bí quyết phát triển cá nhân và sự nghiệp… trình bày cô đọng và dễ hiểu, Tinh Hoa Quản Trị Tập 3 chính là con đường ngắn nhất để thu nhận được nhanh trong thời đại của những triệu phú tức thì, vấn đề không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền mà là bạn giữ được bao nhiêu tiền và làm cho nó sinh sôi nảy nở như thế nào…

Không phải quỹ thời gian mà cách đầu tư thời gian mới làm nên sự khác biệt của mỗi người. Hãy trở thành “nhà đầu tư” khôn ngoan trong lĩnh vực này với Tinh Hoa Quản Trị Tập 3

Tải về ebook Tinh Hoa Quản Trị Tập 3 từ bộ Sách Quản trị và Lãnh đạo tại Trạm Sách

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here