Thu Thập Thông Tin Về Quá Trình Và Xu Hướng Mua Hàng Của Khách Hàng nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Marketing trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách Thu Thập Thông Tin Về Quá Trình Và Xu Hướng Mua Hàng Của Khách Hàng trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Tổng quan Thu Thập Thông Tin Về Quá Trình Và Xu Hướng Mua Hàng Của Khách Hàng

Cuốn sách này giúp một phần quan trọng để xây dựng một chương trình marketing hiệu quả hướng vào một thị trường mục tiêu nào đó. Mọi công ty đều phải thu thập thông tin về các khách hàng mục tiêu của mình, phân tích các thông tin đó đê xem người tiêu dùng ra quyết định mua hàng như thế nào. Kế hoạch marketing phải căn cứ vào kết quả phân tích này.
Cuốn sách này xác định hai loại thông tin chính mà bạn có thể thu thập về thị trường mục tiêu, và đánh giá ưu, nhược điểm của các công cụ thu thập thông tin khác nhau.
Mục đích chính của cuốn sách này là nêu cách thức thu thập và sử dụng thông tin để tìm hiểu xem khách hàng quyết định mua sản phẩm của bạn như thế nào, và làm thế nào dể có thể cải thiện được các hoạt động marketing cùa mình. Bạn sẽ:
 • Nghiên cứu nguồn dữ kiện sơ cấp, thứ cấp và phân tích một số công cụ thu thập dữ kiện thường dùng.
 • Xác định thông tin hiên có vẻ khách hàng.
 • Nghiên cứu cách thức ra quyết định mua hàng của người tiêu dùng và sử dụng mô hình này để xác dịnh các hoạt dộng khuếch trương có hiệu quả nhất cho từng giai đoạn.
 • Nghiên cứu mô hình quá trình mua hàng tám giai đoạn của người mua hàng là các tổ chức.
 • Nghiên cứu cách thức theo dõi xu hướng mói trong mua hàng của khách hàng.
Cuốn sách này là nển tảng rất quan trọng cho nhiều hoạt động marketing khác của các doanh nghiệp nhỏ như lập kế hoạch và phát triển sản phẩm, định giá và chiến lược định giá, quản lý các mối quan hệ, khuếch trương sản phẩm và quảng cáo.
Mục tiêu 
Nghiên cứu xong cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng tốt hơn trong việc:
 1. Xác định hai nguồn dữ kiện về khách hàng.
 2. Mô tả được hai dạng dữ kiện thứ cấp mà các công ty có được.
 3. Mô tả được hai dạng dữ kiện sơ cấp chính mà công ty có được.
 4. Nêu được ưu và nhược điểm của bốn phương pháp thu thập dữ kiện khác nhau.
 5. Nêu được ít nhất năm nguồn thông tin về khách hàng.
 6. Mô tả được năm bước ương quá trình mua hàng của người tiêu dùng và xác định các hoạt động khuếch trương hiệu quả nhất ứng với từng bước.
 7. Mô tả dược tám giai đoạn trong quá trình mua hàng của người mua hàng là các tổ chức.
 8. Xác định hai phương pháp chính để theo dõi xu hướng mới trong mua hàng của khách hàng.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here