Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Marketing trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Lời mở đầu Thu Thập Thông Tin Về Khách Hàng

Cuốn sách này cung cấp cơ sở để phát triển một chương trình marketing hiệu quả đối với thị trường mục tiêu đã chọn. Công ty cần xác định người tiêu dùng mục tiêu và hiểu quá trình mua của họ trước khi phát triển các kế hoạch marketing của mình. Đó là lý do vì sao bạn cần thu thập thông tin từ khách hàng. Thông tin này sẽ cung cấp cho bạn những giải pháp quan trọng về vấn đề làm thế nào để đến được với khách hàng và phục vụ họ hiệu quả hơn.

Các chủ đề chính của cuốn sách này:

  1. Tầm quan trọng của việc tìm hiểu thông tin về khách hàng và khác hàng tiềm năng.
  2. Phân biệt sự khác nhau giữa Người mua tiêu dùng và Người mua là các tổ chức.
  3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua của Người mua tiêu dùng và Người mua là các tổ chức.

Mục đích chính của cuốn sách này là giải thích tầm quan trọng của việc hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua. Việc hiểu biết đó sẽ cung cấp một cơ sở để thu thập thông tin về khách hàng và xây dựng kế hoạch marketing.

Cuốn sách này cung cấp cơ sở quan trọng cho nhiều dạng hoạt động trong marketing của doanh nghiệp nhỏ, như lập kế hoạch và phát triển sản phẩm, định giá và chiến lược giá, phân phối sản phẩm, khuếch trương sản phẩm và quảng cáo.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

Bạn có thể đọc thêm: Điều Gì Khiến Khách Hàng Chi Tiền – Martin Lindstrom

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here