Thu Hút Và Tìm Kiếm Nguồn Nhân Lực nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Nguồn Nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách thứ 2: Thu Hút Và Tìm Kiếm Nguồn Nhân Lực trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Tổng quan về Thu Hút Và Tìm Kiếm Nguồn Nhân Lực

Trên thị trường ngày này, các doanh nghiệp đang đứng trước thách thức tăng cường tối đa hiệu quả cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Điều này đòi hỏi phải có sự quan tâm tới chất lượng sản phẩm và dịch vụ, tới các phương thức marketing và bán hành tốt cũng như các quy trình bội bộ hiệu quả. Các doanh nghiệp hàng đầu thường cố gắng để tạo ra sự cân bằng giữa tính nhất quán và sự sáng tạo. Để đạt được mục tiêu này, họ dựa vào một trong những tài sản lớn nhất của mình – nguồn nhân lực. Công tác quản lý nguồn nhân lực giúp tìm kiếm, phát triển và duy trì đội ngũ nhân viên và quản lý có chất lượng – những người tham gia tích cực vào sự  thành công của công ty. Các tổ chức trông mong vào các nhà chuyên môn về quản lý nguồn nhân lực giúp họ đạt hiệu quả và năng suất cao hơn với một số lượng hạn chế về lực lượng lao động.

Với một kế hoạch nhân lực và phân tích công việc tốt, đồng thời hiểu rõ các kỹ năng và kiến thức mình đang có, một doanh nghiệp có thể xác định nhu cầu tuyển dụng và lập kế hoạch trước để chủ động đáp ứng các nhu cầu đó. Các hoạt động quản lý nguồn nhân lực có thể được tổ chức thành bốn mảng chính:

 • Lâp kế hoạch và tuyển dụng.
 • Đào tạo và phát triển.
 • Duy trì và quản lý.
 • Hệ thống thông tin và dịch vụ về nhân lực.

Một trong những trách nhiệm chính của quản lý nguồn nhân lực là tìm ra đúng người, đúng số lượng và đúng thời điểm trên các điều kiện thỏa mãn cả doanh nghiệp và các nhân viên mới.

Cuốn sách này tập trung vào công tác tuyển dụng: phát triển các phương thức hiệu quả để tuyển dụng đúng người cho một công việc cụ thể.

Mục tiêu của Thu Hút Và Tìm Kiếm Nguồn Nhân Lực

Bạn sẽ xây dựng các quy trình tuyển dụng phù hợp với tổ chức của mình. Bạn sẽ học cách nghiên cứu lý lịch, sử dụng các bảng đánh giá và các công cụ tuyển chọn hữu dụng khác. Ngoài ra, bạn sẽ tìm kiếm các nguồn tuyển dụng tiềm năng kể cả nguồn nhân viên có sẵn trong nội bộ.

Bạn cũng sẽ tìm hiểu các kỹ năng phỏng vấn và bạn sẽ phải tự đánh giá các kỹ năng phỏng vấn của chính mình. Thu Hút Và Tìm Kiếm Nguồn Nhân Lực sẽ giúp bạn tăng cường khả năng:

 • Mô tả mục tiêu và các lợi ích của công tác tuyển dụng như một bộ phận của quản lý nguồn nhân lực;
 • Xác định các quá trình liên quan trong công tác tuyển dụng;
 • Phát hiện ra các nguồn tuyển dụng tiềm năng khác nhau;
 • Vận dụng các kỹ năng cơ bản cần thiết trong việc phỏng vấn các ứng viên.
 • Nhận thức tầm quan trọng của các tiêu chuẩn lựa chọn phù hợp và có khả năng thiết lập các tiêu chuẩn đó cho doanh nghiệp bạn.

Quản lý Nguồn Nhân lực

Quản lý Nguồn Nhân lực bao gồm tất cả các quyết định và hoạt động quản lý có ảnh hưởng tới bản chất mối quan hệ giữa tổ chức và các nhân viên của nó. Mục tiêu hàng đầu của quản lý nguồn nhân lực là giúp công ty lựa chọn số người phù hợp vào đúng vị trí và đúng thời điểm nhằm hoàn thành các mục tiêu của công ty.

Khi lựa chọn được những người có kỹ năng thích hợp làm việc ở đúng vị trí thì cả nhân viên lẫn công ty đều có lợi. Công ty có nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu này đối với nhân viên đến làm việc tạo công ty mình. Thí dụ như:

 • Khi họ bắt đầu được tuyển dụng.
 • Khi họ tiếp cân và phát triển nghề nghiệp trong doanh nghiệp.
 • Khi họ đủ điều kiện để đề bạt và thăng tiến.
 • Khi họ chuẩn bị rời khỏi doanh nghiệp

Tải về hoặc đọc trực tuyến Thu Hút Và Tìm Kiếm Nguồn Nhân Lực

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

[real3dflipbook id=’4′]

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here