Thị Trường Mục Tiêu nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Marketing trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách này trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Lời mở đầu Thị Trường Mục Tiêu

Xác định thị trường mục tiêu là xác định các nhóm khách hàng tạo nên thị trường và sau đó phát triển các sản phẩm dành cho chính nhóm khách hàng cụ thể đó, gọi là “thị trường mục tiêu”. Để thành công trong kinh doanh, các doanh nghiệp phải quyết định mình sẽ nhắm vào thị trường nào.

Cuốn sách này tập trung vào cách thức phân đoạn thị trường và cách thức lựa chọn thị trường mục tiêu phù hợp. Doanh nghiệp có thể căn cứ vào sự lựa chọn này để định vị các sản phẩm của mình và tạo dựng hình ảnh của doanh nghiệp.

Mục tiêu khi hoàn thành cuốn sách này, bạn sẽ có khả năng tốt hơn để:
  1. Định nghĩa thế nào là một thị trường và hiểu về phân đoạn thị trường cũng như lợi ích của phân đoạn thị trường.
  2. Phân biệt giữa phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị thị trường.
  3. Nêu bốn cách thức phân đoạn thị trường người tiêu dùng và năm cách thức phân đoạn thị trường các tổ chức.
  4. Nêu bốn tiêu chí để phân đoạn thị trường một cách hiệu quả.
  5. Xác định ba chiến lược bao phủ thị trường và các yếu tố ảnh hường đến công tác này.
  6. Nêu năm yếu tố cần nghiên cứu khi lựa chọn một chiến lược bao phủ thị trường.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến tại Trạm Sách

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here