Sức-mạnh-của-Tiền-là-ý-Trời

Nhiều người thấy 1$ qui đổi 23,300VND quá bình thường như cân đường, cuộc sống vẫn vui vẻ, yên tâm, sức mạnh của tiền đồng vẫn mạnh lắm.

Nếu căn mốc nợ công đang ở 200 tỷ đô la Mỹ ($), thì từ mốc 22,300đ tăng lên 1,000đ. Việc trả nợ công tự nhiên gánh thêm 200 nghìn tỷ đồng, bằng 50 ngày thu thuế, mỗi ngày 4,000 tỷ đồng như kế hoạch báo chí đưa, đồng Đô la Mỹ ($) cứ cán thêm một mốc là kế hoạch thu để trả nợ cũng đã toi huống hồ chi theo kế hoạch và nhu cầu.

Cộng với cú Tax của lão Trump bay hơi 300 điểm tương ứng 40 tỷ $ TTCK đỏ như tới ngày, thì phen này ta quyết theo Cu anh.

Đô la Mỹ cán mốc 25,000 đồng thì xin thông báo với bà con, sữa ngoại không thể mua bằng lương.

– Cứ 100 đồng đô lên bằng 5 ngày thu thuế cả nước, con số theo báo chí là 4,000 tỷ một ngày.

– Phần nợ công nếu chia bình quân dân số Việt Nam mỗi người gánh 30 triệu đồng là sai về bản chất, vì khi nhà nước đó in tiền không có gì bảo lãnh mớ giấy đó, phải là gánh bằng tiền đô la $ hoặc vàng, khi không mua được đô thì không có sức gánh nợ 30 triệu đó, số tiền đó thậm chí sẽ lên tới 300 triệu hay hơn nữa tuỳ vào lượng ngoại hối dự trữ.

Giống như người dân Venezuela dùng tiền Bolivares cân mua đồ ăn, hoặc để gấp túi, lấy cái túi handmade đó bán đổi lấy $ khi có người cần mua, không thì cũng chỉ là đống giấy lộn, nền kinh tế không có xuất khẩu thì tiền giấy càng vô nghĩa với nợ công quốc tế.

Vậy chính trị nó quyết định tương lai của 92 triệu dân, nhưng 40 năm nay tâm lý chung đây là việc của Nhà nước, chúng ta cứ làm tốt bổn phận công dân thì vô hình chung chẳng khác gì loài thú chờ tới ngày bị thịt, đó là tư duy phong kiến trá hình đội lốt ngu dân trị.

Quay lại việc đô la lên hay nói cách khác tiền Việt rớt giá, lão Trump ác ghê, chỉ một cú tax nỏ thần trong truyền thuyết đã bay dạt đội binh hùng hán tặc, lại còn chẳng đánh tự rụng tay chân, khiến anh em họ Hán đế kiếp trước cùng tới thiên đường một lúc.

Sức mạnh của Tiền (đô la mỹ) chính là ý Trời.
“In God We Trust”
không phải ngẫu nhiên các tờ đô đều in dòng chữ này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here