Phân Tích Công Việc nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Nguồn Nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách thứ 4: Phân Tích Công Việc trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Lời nói đầu Phân Tích Công Việc

Để hiểu được những công việc khác nhau trong một doanh nghiệp, người quản lý phải xác định được nhiệm vụ, trách nhiệm và tiêu chuẩn cho mỗi công việc. Phân tích công việc là bước đầu tiên trong việc cung cấp thông tin dùng cho việc tuyển lựa, đào tạo và đánh giá kết quả làm việc và để xác định mức lương. Cuốn sách này sẽ thảo luận về các lợi ích và quy trình thực hiện phân tích công việc.

Mục tiêu sau khi nghiên cứu Phân Tích Công Việc

  • Mô tả tác dụng của bản phân tích công việc đối với công ty.
  • Hoàn thành một bản phân tích công việc cho bất kỳ vị trí nào đó trong công ty.

Phương pháp nghiên cứu Phân Tích Công Việc

Cuốn sách này được biên soạn với mục tiêu để bạn có thể tự nghiên cứu. Mặc dù các cuốn sách được biên soạn hoàn chỉnh, nhưng nếu bạn dược hướng dẫn, tư vấn và trao dổi thông tin phản hồi thì hiệu quả học sẽ cao hơn. Mỗi cuốn sách gồm có:
  • Kiến thúc cơ bản: gồm những thông tin chi tiết, những lời giải thích và các ví dụ minh họa cho các khái niệm quan trọng.
  • Bài tập tự kiểm tra: giúp bạn khảng định khả năng tiếp thu những kiến thức cơ bản đã được học.
  • Bài tập thực hành: dể ban khẳng định khả năng áp dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn.
  • Bài tập tình huống: cho phép bạn kết hợp một số khái niệm và ứng dụng chúng vào các tình huống thực tiễn tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ. -Kê hoạch ứng dụng: cho phép bạn từng bước áp dụng kiến thức đã học vào thực tiễn công việc tại doanh nghiệp.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here