Thông qua quan sát lượng người tham gia các cuộc biểu tình đặt trong bối cảnh bất ổn xã hội, các tác giả cuốn “Principles of Comparative Politics” – William Roberts Clark – đã cho ra đời một khái niệm mang tên “ngưỡng cách mạng“.

Theo đó, mỗi cá nhân trong xã hội có một mức độ dấn thân khác nhau, họ sẽ xuống đường nếu có x người khác đã xuống đường, và con số x này được gọi là ngưỡng cách mạng của cá nhân ấy.

Trong tình trạng xã hội càng bất ổn, (ngưỡng cách mạng) sẽ càng thấp.

Khi một sự kiện chính trị nào đó bùng phát (chẳng hạn một luật bất hợp lý được thông qua, cá chết hàng loạt, hoặc đứng trước nguy cơ quốc gia bị xâm lược) thì ngưỡng của mỗi cá nhân sẽ bị đẩy xuống thấp hơn nữa (trước kia, cần thấy 10,000 người biểu tình thì A mới lên tiếng theo, song ngày nay chỉ cần 1,000 người là đã đủ khiến A xuống đường.)

Tuy nhiên, cách mạng chỉ thực sự xảy ra nếu các quân bài domino đứng đủ gần nhau.

Nếu quân bài thứ nhất ngả kéo theo quân thứ 2, 3, 4,…, 10,000 cùng ngả, nhưng quân thứ 10,001 lại đứng cách xa quân thứ 10,000, thì xem như tất cả các quân còn lại sẽ không hề dịch chuyển. Và dĩ nhiên, 10,000 người đi biểu tình hẳn không đủ để tạo thành cách mạng.

Cuốn sách này sẽ đưa ra các gợi ý kỹ thuật và chiến lược để đem các quân bài lại gần nhau. Chẳng hạn, cần nghiên cứu khả năng tác động của từng lực lượng xã hội, từ đó vẽ ra đường phân chia xã hội, xác định các nhóm đối tượng cần tiếp cận, v.v…

Bằng cách sử dụng các thuật toán thống kê, lý thuyết mô hình, và lý thuyết trò chơi, các tác giả đến từ Đại học Michigan và Đại học Pennsylvania đã soạn ra các phân tích chi tiết và đa chiều về cách mạng xã hội, các thể thức nhà nước và các chế độ chính trị.

Không chỉ đưa ra giải pháp thay đổi xã hội bằng xung đột từ dưới lên (như Philippines), cuốn sách này còn phân tích các giải pháp cải tổ chính trị như thay đổi từ trên xuống (thường là tính toán riêng của chế độ độc tài, ví dụ tiêu biểu là Đài Loan), hoặc thỏa hiệp – đối thoại dựa trên thế đối trọng của lực lượng cầm quyền và lực lượng đối lập (như Hàn Quốc).

Tin chắc rằng dù bạn tả hay hữu, trung lập hay đã có chính kiến, xông pha đầu chiến tuyến hay ở ẩn về vườn, đều tìm thấy thứ đáng học trong cuốn sách này.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here