M&A Căn bản: Mua bán và sáp nhập là một chiến lược mở rộng và phát triển hữu hiệu đối với nhiều doanh nghiệp. Đó là lý do giải thích tại sao trong thế giới M&A phức tạp hiện nay, những nhà quản trị lại cần có một cuốn cẩm nang đáng tin cậy và dễ sử dụng để nâng cao tối đa giá trị kinh doanh và tài chính bằng cách giảm thiểu các chi phí và tránh những nguy cơ tiềm ẩn trong mỗi thương vụ M&A.

M&A Căn bản cung cấp những thông tin cần thiết, bao gồm:

• Chi tiết về M&A và những quy trình liên quan

• Những bài học và hướng dẫn cơ bản trong lần đầu tiên thực hiện một thương vụ M&A

• Những sự kiện, quy trình và vấn đề quan trọng mà Bên Bán và Bên Mua cần phải xem xét.

Và nhiều vấn đề khác…

M&A Căn bản cung cấp kiến thức nền và tầm nhìn tổng quát về những bước quan trọng và đặc tính chung của các giao dịch M&A. Cuốn sách trình bày một cách chi tiết, dễ áp dụng về một chủ đề vốn được coi là phức tạp.

Mời bạn tải về ebook M&A Căn bản: Mua bán và sáp nhập trong tủ sách kinh tế của Trạm Sách

Trích đoạn sách hay:

“Sẽ khó có thể hiểu được một Giao dịch M&A nếu bạn không tìm hiểu các bên tham gia, vai trò, động cơ thúc đẩy họ và cách thức họ quản lý các giao dịch. Không chỉ giới hạn ở Bên Bán và Bên Mua, một Giao dịch Chiến lược còn có sự tham gia của nhiều thực thể khác. Ngoài các thực thể, vai trò của các cá nhân cũng quan trọng không kém, nếu như không muốn nói là còn quan trọng hơn. Trong nhiều trường hợp, cá nhân trong một thực thể và động cơ thúc đẩy họ có ảnh hưởng to lớn đến một vụ mua bán nào đó. Chương này sẽ nghiên cứu các bên tham gia chính trong một Giao dịch Chiến lược. Nội dung của chương sẽ bàn luận đến vai trò của họ là gì, họ được thúc đẩy như thế nào và họ được quản lý ra sao.

BÊN MUA

Trong phạm vi cuốn sách này, “Bên Mua” mang ý nghĩa là một thực thể hơn là cá nhân đại diện cho thực thể. Những phần tiếp sau sẽ mô tả ngắn gọn về các cá nhân có thể sẽ ngồi đối diện với bạn trên bàn đàm phán. Theo lý thuyết, những người làm việc cho một thực thể thường đại diện chính xác cho lợi ích của thực thể đó, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Trong phần này, xem xét Bên Bán là thực thể doanh nghiệp sẽ tối đa hóa lợi ích cho chính doanh nghiệp đó cũng như tối đa hóa lợi ích cho cổ đông.

Bên Mua có thể có rất nhiều hình thức với các mục tiêu và động cơ thúc đẩy khác nhau. Khi đàm phán với một Bên Mua, nhất thiết phải tìm hiểu những vấn đề ưu tiên và mô hình kinh doanh của Bên Mua này. Tương tự như vậy, đối với Bên Mua, điều quan trọng đầu tiên cần phải làm là thiết lập một danh sách những vấn đề ưu tiên để đảm bảo một Giao dịch Chiến lược sẽ đáp ứng các mục tiêu cụ thể của công ty.

Bên Mua chiến lược

Khi nhắc đến Bên Mua chiến lược, người ta thường nhắc đến những công ty thực hiện mua lại nhằm hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh nghèo nàn của họ. Chúng ta có một định nghĩa tốt hơn và rộng hơn: Một Bên Mua chiến lược là một thực thể tiến hành mua lại với ý định hợp nhất, liên kết, hoặc tích hợp với các đơn vị hoạt động khác mà thực thể này sở hữu theo một cách nào đó. Bên Mua chiến lược và Bên Mua Tài chính có một vài điểm khác biệt. Nhìn chung, Bên Mua chiến lược nhìn nhận một vụ mua lại dưới góc độ những ảnh hưởng sẽ có đối với hoạt động kinh doanh hiện tại của mình và những ảnh hưởng có thể có từ hoạt động kinh doanh hiện tại của mình đối với hoạt động kinh doanh của công ty bị mua lại. Người ta thường gọi đây là hiện tượng cộng hưởng. Trong Chương 8 chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về hiện tượng cộng hưởng, còn bây giờ chỉ cần hiểu đơn giản cộng hưởng là thực hiện phép tính 1 + 1 = 3. Khi Bên Mua chiến lược có thể nhận thấy được cộng hưởng trong một vụ mua lại, họ sẽ có thuận lợi thực sự. Trong thực tế, họ có thể mua một cái gì đó với giá 10 đôla, nhưng bằng cách thực hiện quá trình mua và tích hợp một cách hiệu quả, họ có thể làm cho nó đáng giá 11 đôla. Tuy nhiên, như chúng ta sẽ thảo luận sau này, cộng hưởng chỉ xảy ra trong điều kiện tích hợp có hiệu năng và hiệu quả. Đây là một nhiệm vụ gian khó, khó khăn hơn nhiều so với kỳ vọng của hầu hết các công ty đi mua lại.

Bên Mua chiến lược có thêm một thuận lợi. Trừ khi họ tính mua một doanh nghiệp ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, Bên Mua chiến lược sẽ có sự hiểu biết khá sâu sắc về ngành kinh doanh, hoạt động và khách hàng của Mục tiêu mua lại. Khi nghiên cứu một vụ mua lại và xem xét các thử thách của việc tích hợp, Bên Mua chiến lược cũng có thể dựa vào nhân viên của mình để có được những hiểu biết một cách chi tiết.”

Thông tin tác giả:

Michael E.S.Frankel là nhà quản trị kinh doanh và tài chính có kinh nghiệm trong các lĩnh vực M&A, chiến lược doanh nghiệp và giao dịch phát triển kinh doanh. Ông đã trực tiếp lãnh đạo hơn 100 thương vụ M&A và tham gia vào hàng trăm vụ khác. Frankel từng giữ chức Phó chủ tịch phụ trách phát triển kinh doanh tại công ty GE Consumer Finance-Americas. Trước đó, ông giữ chức Phó chủ tịch phát triển doanh nghiệp tại VeriSign, Inc. Trong thời gian làm việc ở VeriSign, ông lãnh đạo một đội ngũ chịu trách nhiệm gia tăng lợi nhuận thuần của VeriSign trong khoảng thời gian hai năm (thực hiện hơn 20 vụ M&A). Trước khi gia nhập VeriSign, Frankel giữ chức Phó chủ tịch tập đoàn ngân hàng đầu tư công nghiệp toàn cầu Merrill Lynch. Tại đây, ông đã tư vấn cho các khách hàng như: General Motors, Rollins Truck Leasing, Cendant và UPS trong những đợt phát hành trái phiếu, cổ phiếu và vốn cổ phần phức tạp của các thương vụ M&A.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here