Hiện nay trên thương trường có một kiểu chủ doanh nghiệp mới. Họ gây dựng những doanh nghiệp mới hoặc đổi mới những doanh nghiệp đã được thành lập. Đây là những con người có niềm đam mê và đầu óc chiến lược. Họ chú tâm vào công việc và sẵn sàng cạnh tranh. Họ quan tâm tới mọi người, môi trường và những cộng đồng trong đó họ là thành viên. Họ không cẩu thả trong việc điều hành kinh doanh. Họ là những doanh nhân chuyên nghiệp.

Bạn phải đơn giản hoá mọi việc.
Bạn phải khiến điều phức tạp trở nên đơn giản, sau đó hãy thực thi nó.
—I.M. Pei

Còn có một kiểu doanh nhân khác — những doanh nhân ngẫu nhiên. Lần đầu tiên trong đời, họ cân nhắc đến việc đứng ra làm tư. Nhiều người trong số họ vừa trải qua tình trạng bị các công ty Mỹ cắt giảm lao động vì muốn giảm chi phí và giờ đây họ sẵn sàng phát huy những ý tưởng kinh doanh của riêng mình.

Tôi biết rõ về những doanh nhân ngẫu nhiên này bởi vì tình cờ, tôi là một trong số họ. Năm 1990, tôi gia nhập giới chủ doanh nghiệp sau 17 năm làm việc với tư cách là giám đốc tài chính cao cấp của các công ty trong Top Fortune 500. Tôi đứng ra làm tư, cố vấn về tài chính và kinh doanh cho các doanh nhân độc lập. Hiện nay, Rent.a.CFOSM tư vấn cho cả doanh nhân chuyên nghiệp và doanh nhân ngẫu nhiên. Khách hàng của Rent.a.CFOSM là các công ty thuộc nhiều lĩnh vực, bao gồm dịch vụ tặng quà, nâng cấp nhà ở, dịch vụ chuyên nghiệp và thực phẩm.

Tải về ebook Kế hoạch kinh doanh trên 1 trang giấy  từ tủ sách Khởi nghiệp

Tất cả các công ty trên đều gặp phải những vấn đề tương tự nhau: hoạt động kinh doanh phức tạp, các nguồn lực thì có hạn, trong khi thời gian luôn là yếu tố quan trọng. Không có chỗ cho những sai lầm lớn. Chủ doanh nghiệp không thể biết tất cả và cũng chẳng thể tự mình làm tất cả. Do vậy, họ sẽ cần những người khác tham gia vào công việc. Những người khác ở đây gồm người làm công, nhà thầu khoán độc lập, nhà đầu tư và đối tác tiềm năng. Ngoài ra, doanh nghiệp của bạn có thể cần phải sử dụng cả “tiền bạc của người khác”. Những người khác và “tiền bạc của người khác” cần được đưa vào kế hoạch kinh doanh. Không có sự lựa chọn nào khác.

Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy là cuốn sách lấy cảm hứng từ công việc của tôi với các doanh nhân. Những con người này thích suy nghĩ và hành động nhanh chóng, bởi thế họ không có khái niệm về một bản kế hoạch kinh doanh theo kiểu truyền thống. Do đó, họ đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới mẻ với việc lập kế hoạch và vậy là cuốn sách Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy ra đời.

Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy được soạn ra với mục đích làm chất xúc tác cho những ý tưởng của bạn. Đây là công cụ hết sức hữu hiệu trong việc gây dựng và quản lý doanh nghiệp trong thế kỷ XXI. Ngắn gọn và súc tích, Kế hoạch kinh doanh trên một trang giấy mang lại sự nhanh chóng và hiệu quả cho kế hoạch của bạn. Không thể đặt câu hỏi bạn sẽ đi tới đâu khi bản kế hoạch còn mới đang được viết ra. Hãy khởi đầu bằng tầm nhìn, lập nên cả một công ty.

– Jim Horan

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here