Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công nằm trong bộ sách Chương trình Quản trị Nguồn Nhân lực trong các Doanh nghiệp Vừa vả Nhỏ của Chương trình Phát triển Dự án Mê Kông (MPDF). MPDF hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Trạm Sách kính mời độc giả đọc cuốn sách thứ 3: Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công trong tủ sách Doanh Nhân Tự Học.

Lời mở đầu của Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công 

Việc thiết lập và áp dụng một hệ thống tiền lương và tiền công tốt có ảnh hưởng tới tất cả các phương diện trong nội dung quản lý nguồn nhân lực của một doanh nghiệp. Một hệ thống tiền lương và tiền công được tổ chức hợp lý, khách quan và chính xác giúp người chủ doanh nghiệp và các nhà quản lý lập kế hoạch cho tương lai, duy trì đội ngũ hiện tại và đảm bảo đối xử công bằng với tất cả mọi người. Phân tích, đánh giá và phân ngạch công việc chính xác là những quy trình thiết yếu để xây dựng các thang lương. Nếu doanh nghiệp tuân theo các quy trình này, công tác quản lý tiền lương sẽ đơn giản hơn.

Các chủ đề trong cuốn sách này

  • Những khó khăn gặp phải liên quan đến hệ thống tiền lương và tiền công của doanh nghiệp.
  • Đặc điểm của một hệ thống tiền lương và tiền công tốt.
  • Các lợi ích của một hệ thống tiền lương và tiền công chính xác và khách quan.
  • Thiết lập một hệ thống tiền lương và tiền công cho doanh nghiệp

Mục tiêu của Hệ Thống Tiền Lương Và Tiền Công 

Khi nghiên cứu xong cuốn sách này, các bạn sẽ tăng cường được khả năng:

  • Áp dụng các thông lệ phân tích công việc để xác định giá trị tương đối của từng công việc trong một doanh nghiệp.
  • Đánh gía tầm quan trọng của mỗi vị trí công việc so với với những vị trí khác.
  • Xác định ngạch công việc cho mỗi nhóm vị trí công việc giống nhau.
  • Xác định ngạch lương cho mỗi ngạch công việc.
  • Xây dựng hệ thống thang lương cho một doanh nghiệp.

Tải về máy của bạn

Đọc trực tuyến

Trạm Sách chúc các bạn đọc sách vui vẻ. Mời các bạn đọc thêm sách trong bộ sách Doanh Nhân Tự Học tại link dưới:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here