quyền sở hữu súng

Như chúng ta đã biết người dân Mỹ có quyền sở hữu súng tự do. Có nhiều quan điểm xung quanh vấn đề này, ủng hộ có, phản đối có. Vậy tại sao họ – sau rất rất nhiều lần bị phản đối – vẫn kiên quyết duy trì Tu Chính Án số 2?

Đã có nhiều bài phân tích, nhưng hôm nay mình xin đưa ra quan điểm từ góc nhìn mô hình quản trị và hiến pháp.

Một trong những nguyên tắc mà những nhà sáng lập ra Mỹ Quốc đã tuân thủ, đó là: Tạo ra một nhà nước sợ dân, chứ không thể dân sợ nhà nước.

Bởi vậy, ngoài việc bắt buộc phân quyền cứng rắn theo mô hình Tam quyền phân lập, các nhà lập quốc Hoa Kỳ quy định:
Quân đội và cảnh sát (lực lượng vũ trang) không thuộc sở hữu của Nhà nước, mà thuộc sở hữu của nhân dân. Karl Marx đã chống quan điểm này khi cho rằng Quân đội phải gắn liền với Chính trị và Giai cấp.
Người dân được phép sở hữu vũ khí, để tăng sức mạnh của người dân trước nhà nước.

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ đã vận hành ổn định được hơn 300 năm. Tính ổn định và phát triển rất cao nhờ một mô hình và một quy chế vận hành nhịp nhàng, được thiết lập dựa trên những nghiên cứu của các quốc gia Châu Âu thời kỳ Phục Hưng. Nói đến các quốc gia khác, ta thấy sự bất ổn, đảo chính, nhiễu loạn sắc tộc..v.v…nhưng Hoa Kì chưa hề có những hiện tượng đó.

Tuy nhiên, các nhà lập quốc Hoa Kỳ cũng đã tính đến một trường hợp cuối cùng: Đó là mọi mô hình, mọi điều luật thì theo một thời gian dài, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn năm đi nữa, thì có thể nó sẽ bị lạc hậu theo thời gian, không theo kịp thời cuộc. Khi đó, nếu Nhà nước, bằng cách này hay cách khác, lách được luật, vi phạm vào các quyền của công dân, thậm chí Nhà nước bị suy đồi đến không thể cải tạo được. Khi đó NGƯỜI DÂN ĐƯỢC QUYỀN DÙNG CẢNH SÁT, DÙNG QUÂN ĐỘI, DÙNG SÚNG CỦA MÌNH ĐỂ TIẾN LÊN LẬT ĐỔ NHÀ NƯỚC ĐÓ, TẠO DỰNG NÊN MỘT NHÀ NƯỚC KHÁC, DÂN CHỦ HƠN, PHÁP QUYỀN HƠN.

Và đó chính là lý do vì sao người Mỹ vẫn kiên quyết cho phép sở hữu súng đến bây giờ.

Tham khảo thêm về quyền sở hữu súng ở Hoa Kỳ:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here