Forbes Việt Nam #54 tháng 11 năm 2017

FORBES VIỆT NAM SỐ 54: THƯ TÒA SOẠN

ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Bền vững, đó là mục tiêu lớn cho thị trường bất động sản, theo ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch hiệp hội Bất động sản TP.HCM. Ông Châu có lý do để chọn điều này. Thị trường bất động sản trong 30 năm kể từ khi Đổi mới kinh tế theo cơ chế thị trường chứng kiến ba cơn sốt đất, hệ lụy là các thời kỳ đóng băng dài sau đó.

Thời kỳ sơ khai của thị trường, có các giai đoạn nhà đầu tư, đầu cơ kiếm được lợi nhuận thuộc loại siêu ngạch do chỉ cần có dự án, có thể chào bán, huy động vốn trước của khách hàng. Theo thời gian, sự sàng lọc của thị trường, cùng với tiến trình hoàn thiện dần các quy định pháp luật về bất động sản, nhà phát triển bất động sản trở nên chuyên nghiệp hơn. Theo ông Châu, mãi tới năm 2006, luật Bất động sản mới quy định vốn pháp định của nhà kinh doanh bất động sản tối thiểu là sáu tỉ đồng và đến năm 2014 luật mới nâng lên mức 20 tỉ đồng, kèm theo quy định vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn dự án. Giữa năm nay, quy định pháp luật mới ràng buộc trách nhiệm bảo lãnh tài sản bất động sản hình thành trong tương lai, nhằm bảo vệ quyền lợi người mua khi xảy ra rủi ro nhà đầu tư không hoàn thành được dự án như cam kết.

Môi trường pháp lý hoàn thiện dần, cùng với nhu cầu nhà ở tăng lên không ngừng theo quá trình đô thị hóa là các yếu tố giúp thị trường bất động sản tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Theo báo cáo mới công bố giữa tháng 10.2017 của PwC, đến năm 2035, 50% dân số Việt Nam sống ở đô thị. Số báo này ghi nhận các câu chuyện thị trường về bất động sản bán lẻ, khu công nghiệp, nhà ở cho người nước ngoài sau khi có chính sách thu hút đầu tư.

Để phát triển thị trường một cách bền vững, theo ông Châu, cần phải có hai yếu tố quan trọng: Minh bạch và lành mạnh. Minh bạch từ chính sách, thể chế thị trường cho tới minh bạch thông tin, năng lực phát triển của nhà kinh doanh bất động sản. Từ đó, với sự hoàn thiện của thị trường vốn, quỹ nhà ở, thị trường mới có thể phát triển lành mạnh và tiến tới mục tiêu bền vững.

Tải về Tạp chí Forbes Việt Nam số 54 tháng 11 năm 2017 tại Trạm Sách

 

Ban Biên Tập
Forbes Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here