Forbes Việt Nam #47 tháng 4 năm 2017

FORBES VIỆT NAM SỐ 47: THƯ TÒA SOẠN

NÔNG NGHIỆP QUY MÔ LỚN

 

Xuất phát điểm của nền kinh tế Việt Nam là một quốc gia làm nông nghiệp. Trải qua 30 năm mở cửa thị trường, thay đổi cơ cấu nền kinh tế theo định hướng công nghiệp hóa, nền kinh tế vẫn chưa tạo dựng được những trụ cột công nghiệp mạnh. 49% lao động cả nước vẫn đang làm việc trong khu vực nông nghiệp, dù ngành này chỉ đóng góp 19% vào tổng sản phẩm quốc nội (GDP), và tỉ lệ đóng góp này gần như không thay đổi trong suốt hơn 10 năm qua.

Trong vài năm trở lại đây, nhận thức được vai trò quan trọng của nông nghiệp trong việc đảm bảo an ninh lương thực, phát triển bền vững, giải quyết công ăn việc làm và phát triển kinh tế, cả nhà nước và giới kinh doanh đều đang nỗ lực tìm những hướng đầu tư bài bản, quy mô lớn vào lĩnh vực này, nghiên cứu các phương cách áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ. Đây là số chuyên đề thứ ba của Forbes Việt Nam về đề tài đầu tư vào nông nghiệp, và theo chúng tôi thì đây vẫn là bài toán phát triển hóc búa. Các bài báo trong số báo này sẽ cho thấy bức tranh nông nghiệp Việt Nam vẫn là cảnh tượng của một cánh đồng bị xé nhỏ, manh mún, thiếu chuẩn mực, thiếu chiến lược phát triển dài hạn. Trong khi khó có thể tăng thêm diện tích sản xuất nông nghiệp trên toàn quốc, vì những hạn chế của chính sách hạn điền, các doanh nghiệp cũng khó tạo ra những trang trại lớn, đẩy mạnh quy mô đầu tư.

Chuỗi cung ứng nông nghiệp rời rạc, hiệu quả vận hành thấp, có quá nhiều trung gian khiến cho cả người nông dân và người tiêu dùng đều bị thiệt hại.

Làm thế nào giải quyết những vấn đề căn cơ của phát triển nông nghiệp để đảm bảo xây dựng một nền nông nghiệp mạnh, có quy mô đồng thời đảm bảo công ăn việc làm, quyền lợi của nông dân, là một bài toán đang cần lời giải. Đầu năm nay, Chính phủ tuyên bố gói tín dụng 100 ngàn tỉ đồng cho nông nghiệp công nghệ cao cho thấy chính sách đang hỗ trợ cho lĩnh vực này. Các câu chuyện về những nỗ lực đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chủ yếu là quy mô nhỏ, sẽ giúp cho thấy phần nào những vấn đề chính của nông nghiệp Việt Nam hiện nay.

Tải về Tạp chí Forbes Việt Nam số 47 tháng 4 năm 2017 tại Trạm Sách

Ban Biên Tập
Forbes Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here