Forbes Việt Nam #40 tháng 9 năm 2016

FORBES VIỆT NAM SỐ 40: THƯ TÒA SOẠN

Giáo dục và thị trường lao động

Mỗi năm thị trường lao động vẫn tiếp nhận hơn 300 ngàn sinh viên đại học, cao đẳng, chưa kể số tốt nghiệp trung học phổ thông gia nhập đội ngũ lao động. Trung bình mỗi năm trong 1,7 triệu người gia nhập đội ngũ lao động, có gần 1/3 đã qua đào tạo.

Thiếu hụt nguồn nhân lực có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, thị trường lao động lại tồn tại nghịch lý “thừa thầy, thiếu thợ.” Tỉ lệ có bằng đại học chiếm hơn 44% trong số lao động thất nghiệp trong quý I năm nay.

Hai vấn đề của thị trường lao động cho thấy, đổi mới giáo dục, đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là nhu cầu đặt ra không chỉ cho ngành giáo dục đào tạo mà cho cả nền kinh tế. Nhu cầu này trở nên cấp thiết hơn khi đất nước trong quá trình công nghiệp hóa, lại hội nhập sâu với kinh tế khu vực và thế giới.

Tải về Tạp chí Forbes Việt Nam #40 tháng 9 năm 2016 tại Trạm Sách

Sức ép từ nhu cầu trong nước, cộng thêm với tác động từ xu thế quốc tế hóa và sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, buộc mọi tác nhân trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo phải thay đổi, từ cách nghĩ cho tới cách làm. Số báo này tuy không thể phác họa đầy đủ, làm rõ xu hướng đổi mới tất yếu xảy ra trong giáo dục, đào tạo, nhưng các câu chuyện ghi nhận như xây dựng các đại học quốc tế tại Việt Nam như trường đại học Anh quốc Việt Nam (BUV), trung tâm giáo dục Everest, các ứng dụng công nghệ trong giáo dục như GotIt!, ELSA, Monkey Junior, hay tinh thần chấp nhận cạnh tranh để nâng cao chất lượng ở trường cao đẳng nghề Dầu khí là thực chứng thuyết phục về tinh thần đón nhận cái mới của người làm giáo dục, nhà đầu tư vào giáo dục ở Việt Nam.

Cuộc bàn luận về đổi mới giáo dục Việt Nam vẫn là đề tài lớn, thu hút sự quan tâm của xã hội. Một khi nền giáo dục trong nước không đáp ứng nhu cầu, thị trường có những lời giải khác từ chính sách xuất khẩu giáo dục của các nước phát triển hay giáo dục trực tuyến đang xóa bỏ các rào cản thông thường về địa lý, cơ sở vật chất, giảng viên.

Ban Biên Tập
Forbes Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here