Forbes Việt Nam #37 tháng 6 năm 2016

FORBES VIỆT NAM SỐ 37: THƯ TÒA SOẠN

PHÁT TRIỂNDOANH NGHIỆP

Trong vòng ba tuần kể từ cuối tháng 4.2016, chính phủ ban hành hai nghị quyết quan trọng liên quan đến phát triển doanh nghiệp. Trong khi nghị quyết số 19 ban hành ngày 28.4.2016 đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để cải thiện môi trường kinh doanh thì nghị quyết số 35 ban hành ngày 16.4.2016 đặt ra các mục tiêu trong 5 năm tới về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Trong đó, có mục tiêu cả nước có một triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn và nguồn lực mạnh. Để đạt mục tiêu như vậy, chính phủ đề ra 10 nguyên tắc cơ bản, trong đó ngoại trừ điều cuối cùng liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp, còn lại là các nguyên tắc xác định vai trò, trách nhiệm của chính phủ, các cơ quan hành pháp. Trong đó, bên cạnh việc bảo đảm quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh, chính phủ xác định thực hiện chủ trương “nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ.”

Khi các quyết sách của chính phủ được hiện thực hóa bằng hành động của cơ quan quản lý nhà nước, đội ngũ doanh nghiệp không những có thể tăng về số lượng, mà còn có điều kiện để tăng năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đổi mới sáng tạo, thay đổi quy trình công nghệ. Trong môi trường kinh doanh đang không ngừng được cải thiện, doanh nghiệp buộc phải tuân thủ các luật chơi cạnh tranh một cách công bằng, minh bạch.

Trong số báo này, Forbes Việt Nam lần thứ tư công bố danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất năm 2016. Xét về quy mô trên bình diện khu vực, doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu là loại vừa và nhỏ. Tuy vậy, trên con đường chinh phục người tiêu dùng ở thị trường trong nước lẫn xuất khẩu, họ vẫn chứng tỏ bản lĩnh, sự năng động, sức sáng tạo trong việc đưa ra sản phẩm mới, nắm bắt cơ hội từ thay đổi công nghệ như Điện Quang, Nhựa Bình Minh, Gỗ Đức Thành…

Chúng tôi tin rằng, với sự hỗ trợ từ một nhà nước kiến tạo, lấy doanh nghiệp làm đối tượng phục vụ, cộng đồng doanh nhân sẽ lớn mạnh và phát triển một cách bền vững, đóng góp ngày càng nhiều cho kinh tế – xã hội của Việt Nam.

Tải về Tạp chí Forbes Việt Nam #37 tháng 6 năm 2016 tại Trạm Sách

Ban Biên Tập
Forbes Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here