Forbes Việt Nam #34 tháng 3 năm 2016

FORBES VIỆT NAM SỐ 34: THƯ TÒA SOẠN

SỨC MẠNH MỘT NỬA THẾ GIỚI

Năm nay, lần đầu tiên Forbes Việt Nam giới thiệu tới độc giả Việt Nam bảng danh sách 20 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam. Danh sách này không chỉ bao gồm những người làm kinh doanh mà cả những người hoạt động trong lĩnh vực chính trị, nghiên cứu khoa học, xã hội, giáo dục.

Ảnh hưởng nhất hay quyền lực nhất không phải là thứ mà đa số phụ nữ khao khát, và thường hai chữ “quyền lực” hiếm khi được nhắc đến khi người ta nhắc tới phụ nữ. Nhưng phụ nữ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong quá trình phát triển của đất nước cùng với sự thay đổi và tiến bộ xã hội. Nhiều phụ nữ tỏ rõ vai trò xuất sắc của họ trong lĩnh vực mà họ hoạt động, trở thành những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng. Nhiều phụ nữ có vai trò lãnh đạo và ảnh hưởng sâu rộng ngay cả khi họ không ngồi trong những vị trí quyền lực. Danh sách lần đầu tiên do Forbes Việt Nam thực hiện nhằm ghi nhận ảnh hưởng của những phụ nữ này.

Tại Việt Nam, một trong những quốc gia tiến bộ trên thế giới xét ở góc độ bình đẳng giới, phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào các vị trí lãnh đạo hoặc những công việc có ảnh hưởng lớn trong xã hội. Độ tuổi trung bình của phụ nữ trong danh sách này là 57; cho thấy đa số phụ nữ vẫn cần rất nhiều thời gian để xây dựng ảnh hưởng. Về học vấn, 90% phụ nữ trong danh sách có trình độ đại học và sau đại học, trong đó 45% sau đại học. Phụ nữ làm kinh doanh chiếm đa số trong danh sách này, 40% trong số họ làm kinh doanh, tiếp theo là phụ nữ trong chính trị (chiếm 25%), 30% là những người hoạt động xã hội. Người phụ nữ đứng đầu danh sách năm 2016 của Forbes Việt Nam là ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Điều này không khác với danh sách phụ nữ có ảnh hưởng, có quyền lực thế giới qua các năm, khi đa số những vị trí hàng đầu thuộc về những phụ nữ trên chính trường.

Forbes Việt Nam tin tưởng rằng những năm tới, sẽ có nhiều hơn các gương mặt phụ nữ mới được ghi nhận trong danh sách này.

Tải về Tạp chí Forbes Việt Nam #34 tháng 3 năm 2016 tại Trạm Sách

 

Ban Biên Tập
Forbes Việt Nam

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here