Điều khoản sử dụng

dieu-khoan-su-dung-tramsach.com

Bằng việc truy cập và sử dụng website https://tramsach.com (sau đây gọi tắt là Trạm Sách), bao gồm nội dung, dịch vụ và các ứng dụng, bạn đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành.

Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, xin vui lòng thoát khỏi trang web.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi truy cập và sử dụng trang web, Trạm Sách có thể có thu thập và lưu trữ các thông tin như các số liệu thống kê quá trình truy cập (bao gồm địa chỉ IP, trình duyệt web), các thông tin cá nhân cung cấp cho Trạm Sách khi đăng ký. Tất cả thông tin này chúng tôi sử dụng để nâng cao trải nghiệm trên Trạm Sách.

Quy định về nội dung thông tin trên website

Nội dung Trạm Sách được xây dựng bởi các cộng tác viên, Ban Quản trị Trạm Sách chỉ chịu trách nhiệm vận hành website https://tramsach.com.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng nội dung được đăng tải, phân phối từ Trạm Sách.

Bạn cam kết sử dụng trang web trong chừng mực phù hợp với tất cả các luật, quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán, liên kết các nội dung mà trong đó: Phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất, các giao diện của trang web.

Tuyên bố từ chối

Trạm Sách có các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, Trạm Sách không thể đảm bảo tuyệt đối trang web khỏi các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

Trạm Sách không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website này. Định kỳ Trạm Sách sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên Trạm Sách mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Trạm Sách sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Việc sử dụng thông tin tại Trạm Sách là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, Trạm Sách sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu nào.

Trang web của Trạm Sách bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Trạm Sách hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, Trạm Sách không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy cập, sử dụng các trang web đó.

Các thay đổi trên website Trạm Sách

Cộng tác viên, người viết nội dung cho Trạm Sách, có toàn quyền bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như việc thay đổi giao diện, thành phần hoặc chức năng, nội dung của trang web vào bất kì lúc nào mà không cần báo trước.

Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Trạm Sách sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

Quy định về các hành động không được phép

  • Bạn không được quyền xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép.
  • Bạn không được quyền hoặc có các hành động nhằm hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng các sản phẩm, tiện ích trên trang https://tramsach.com.
  • Chúng tôi tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng cũng bảo lưu việc có toàn quyền lược bớt, hoặc xoá bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung nào các bạn đưa lên, bất kể nội dung đó có vi phạm pháp luật địa phương hay không.
  • Bạn không được phép gửi hoặc truyền bất kỳ thông điệp nào mang tính quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào trên trang web https://tramsach.com.
  • Bạn không được gửi bất kỳ thông tin nào có chứa bất kỳ loại virus, trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào.
  • Bạn sẽ không gửi, xuất bản, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào có được từ Trạm Sách vào mục đích thương mại.

Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Trạm Sách hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bản Quy định này, hoặc việc cấm truy cập xuất phát từ nhận định của chúng tôi, khi chúng tôi cho rằng từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại Trạm Sách có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được chọn lọc từ các nguồn khác. Chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin mà chúng tôi đăng tải, bạn sẽ sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng mình.

Cung cấp nội dung trên Trạm Sách

Bạn đồng ý trao cho chúng tôi toàn bộ quyền và cấp phép (bao gồm cả các quyền về tinh thần hay các quyền cần thiết khác) để sử dụng, trưng bày, tái sản xuất, chỉnh sửa, xuất bản, cung cấp, xúc tiến, dịch và tạo ra các phiên bản tổ hợp khác, một phần hoặc toàn bộ, trên phạm vi toàn cầu mà không đòi hỏi thù lao. Sự cấp phép này được áp dụng với bất cứ dạng thức, phương tiện, công nghệ nào đã được biết đến hoặc phát triển sau này; bạn cần lưu ý rằng, các bài viết trên diễn đàn, hoặc tại các khu vực được phép có thể tiếp tục nằm trên website của chúng tôi ngay cả khi tài khoản của bạn đã bị xóa vì bất kỳ lý do gì.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát. Trạm Sách không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

Việc truy cập và sử dụng website Trạm Sách do bạn hoàn toàn tự chịu trách nhiệm và được cung cấp như hiện có. Trạm Sách chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân và chúng tôi không đại diện cho hoặc bảo đảm về bất cứ điều gì, được phát ngôn cụ thể hay hàm ý cho bất cứ mục đích cụ thể nào.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của chính mình đối với việc sử dụng và cách hiểu đối với thông tin có được tại Trạm Sách. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của mình tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Thông báo về Quyền tác giả

Nếu bạn cho rằng quyền sở hữu của mình đã bị sử dụng theo những cách thức vi phạm quyền tác giả, bạn có thể liên hệ với nhân viên phụ trách vấn đề bản quyền của chúng tôi tại địa chỉ: info[at]tramsach[dot]com

Trạm Sách, ngày 21 tháng 8 năm 2017