Xin chào,

Lần quay lại Trạm Sách này có lẽ sẽ khiến bạn giật mình, vì tất cả sách/ebook mà chúng mình đã chia sẻ đi đâu mất rồi; tại sao chỉ còn đúng một bài viết này mà thôi.

Hiện tại chúng mình đang tái cơ cấu lại Trạm Sách, nên những bài viết cũ tạm thời sẽ được ẩn đi.

Chúng mình sẽ quay lại sớm, trong lúc này, các bạn vẫn nghe audiobooks được bọn mình cập nhật trên Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... tại đây nhé: http://tramsach.com