Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia là gì? Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia? = Chủ nghĩa Cộng sản Quốc gia?

Theo tư tưởng Karl Marx, xã hội hiện tại là kinh tế thị trường Tư bản Chủ nghĩa, và Chủ nghĩa Cộng sản là giai đoạn, mục đích cuối cùng của nhân loại, còn Xã hội Chủ nghĩa là con đường để đi đến giai đoạn này (Ờ thì có phần hơi đơn giản nhưng cơ bản đó). Với Hitler, Chủ nghĩa Xã hội là mục đích, thay vì là giai đoạn chuyển tiếp, như vậy, tức là Hitler đang tiến dần tới Chủ nghĩa Cộng sản. Và trong thật tế, Liên Xô chưa hề quá độ lên được Chủ nghĩa Cộng sản, nghĩa là họ vẫn theo Chủ nghĩa Xã hội. Vậy mỗi khi tìm hiểu về Thế Chiến 2, đặc biệt là mặt trận Xô-Đức, chúng ta phải nhận ra rằng đó là hai quốc gia Xã hội Chủ nghĩa riêng biệt đánh chiếm lẫn nhau.

Và đây có lẽ là ngộ nhận cơ bản và lớn nhất về Thế Chiến 2, mọi người thường nghĩ đó là chiến tranh giữa phe Cực hữu và Cực tả. Nhưng sự thật có phải vậy? Không. Trong thật tế, rất khó có thể nêu điểm khác biệt giữa Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia và Chủ nghĩa Xã hội Liên Xô, bởi cả hai nước đều theo Xã hội Chủ nghĩa với các lãnh đạo độc tài. Nghe có vẻ lạ nhưng không đâu vì Chủ nghĩa Xã hội Marx cũng là một biến thể của Xã hội Chủ Nghĩa. Định nghĩa của Chủ nghĩa Xã hội vô cùng rộng mà ngay cả Marx cũng không phải cha đẻ của nó như nhiều người nghĩ.

“Hitler cũng là người theo Xã hội Chủ nghĩa như Marx. Họ đều có cùng một quan điểm về mục đich cuối cùng của nhân loại – sự xã hội hoá và giải phóng người dân khỏi sự bóc lột – nhưng khác biệt đáng kể về hình thức để đạt được điều đó giữa họ.”
Cuốn “How ‘socialist’ was National Socialism?: A consideration of the ideology of the NSDAP in Germany” của Alan Brown.

Nguồn gốc Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia có từ trước khi Hitler lên cầm quyền. Tiền thân của Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa là Đảng Công nhân Đức. Các thành viên trong đảng này như Rudolf Jung, Karl Harrer và Anton Drexler là những nhà sáng lập ra Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia chứ không phải Hitler. Đảng Công nhân Đức được thành lập tại Munich vào ngày 5/1/1919 bởi Drexler và Harrer. Ngay cả tại thời điểm bấy giờ tên gọi của Đảng vẫn còn gây tranh cãi. Drexler cho rằng từ “Xã hội Chủ nghĩa” giúp đảng có được sự ủng hộ từ phía giai cấp công nhân và tránh lẫn với các đảng Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia khác. Còn Harrer thì nói rằng “Xã hội Chủ nghĩa” không nên cho vào tên đảng để tránh sự phản đối của tầng lớp trung lưu. Và nhờ việc không có từ “Xã hội Chủ nghĩa” trong tên đảng, họ có thể nói rằng họ chỉ ủng hộ phúc lợi xã hội thay vì bình đẳng xã hội nhưng thật tế thì làm ngược lại.

Khi Hitler trở thành thủ lĩnh, vào ngày 24/2/1920, Đảng Công nhân Đức đổi tên thành Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa. Phải, từ “Xã hội Chủ Nghĩa” được thêm lại vào đảng bởi chính Hitler. Lá cờ mới của Đức Quốc xã – Chữ Vạn màu đen tượng trưng cho chủng tộc Aryan thượng đẳng và sự bài xích Do Thái, trong hình tròn trắng tượng trưng cho Chủ nghĩa Dân tộc, với nền đỏ tượng trưng cho Chủ nghĩa Xã hội – cũng được chính Hitler tạo ra. Về cơ bản thì đây vừa có Chủ nghĩa Xã hội, vừa có Chủ nghĩa Dân tộc và vừa có sự phân biệt chủng tộc.

“Với tư cách là những đảng viên Quốc xã, chúng tôi đã nhìn thấy chương trình hành động của mình trong lá cờ này. Chúng tôi thấy được trong màu đỏ tư tưởng XÃ HỘI CHỦ NGHĨA của phong trào, ở màu trắng là tư tưởng Dân tộc Chủ nghĩa và trong hình chữ thập ngoặc là nhiệm vụ của cuộc đấu tranh giành thắng lợi của những người Aryan gốc Đức, đồng thời là chiến thắng của tư tưởng lao động sáng tạo và xây dựng, những người đã và sẽ muôn đời chống đối dân Do Thái.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” (Cuộc đấu tranh của tôi) của Adolf Hitler t.406.

Đồng thời, ngay đêm Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa được đặt tên lại, Hitler nêu lên 25 điểm trong cương lĩnh của đảng. Điểm 1 đến 3 yêu cầu sự đoàn kết giữa các thành viên nước Đức. Điểm 4 đến 8 là phản đối dân Do Thái và dân nhập cư. Và điểm 9 đến 21 (gần như một nửa số điểm) đều về Xã hội Chủ nghĩa. Toàn bộ nội dung các điểm trên là yêu cầu phúc lợi xã, quốc hữu hoá công nghiệp, cãi cách ruộng đất,…

Khi Hitler lên cầm quyền, chính phủ Đức cho dẹp hết tất cả công đoàn nhưng thay thế nó bằng Mặt trận Lao động Đức (German Labour Front), một doanh nghiệp nhà nước với tiêu chí là môi trường làm việc sạch sẽ hơn, thức ăn căn tin tốt hơn, cải thiện nhà máy tốt hơn và bảo đảm an ninh xã hội cho người thất nghiệp. Toàn bộ là chính sách Xã hội Chủ nghĩa. Cũng giống vậy, cơ quan “Sức mạnh qua Niềm vui” (Strength Through Joy) (KdF) của đảng, trợ cấp cho các kì nghĩ mát cho bất kì thành phần nào trong xã hội. Các hoạt động du lịch trên biển, chạy đua, các lễ hội tham quan,… đều được tài trợ bởi cơ quan này. Và đây là điểm quan trọng, khi có người nói về những việc tốt Đức Quốc xã làm trong chiến tranh, họ đang nói về các chính sách Xã hội Chủ nghĩa này. Tại sao? Vì đây là sự phân phối lại của cải giúp ích rất nhiều cho đời sống người lao động.

“Hitler muốn một nền kinh tế mà ông có thể “kiểm soát chứ không sở hữu”, bằng cách đó ông không cần phải loại bỏ giai cấp tư sản qua cuộc nội chiến, như đảng Bolshevik đã làm. Ông cho rằng Marx và Lenin có mục đích đúng trên lý thuyết nhưng thi hành nó theo một cách sai lầm.” ⏤ Cuốn “How ‘socialist’ was National Socialism?: A consideration of the ideology of the NSDAP in Germany” của Alan Brown.

Khi cuộc Đảo chính quán bia thất bại vào tháng 11/1923, Đảng Công nhân Đức Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa về cơ bản đã biến mất. Hitler sau đó viết Mein Kampf trong nhà tù Landsberg. Và giờ thì ai cũng có thể đọc Mein Kampf bản online rồi, nhưng tôi có câu hỏi dành cho các bạn là: Các bạn đã đọc nó chưa? Và, liệu các bạn ủng hộ Đức Quốc xã đã đọc nó chưa? Câu trả lời chắc là chưa. Tại sao á? Bởi vì nó rất tệ – tôi không chỉ nói đến sự phân biệt chủng tộc nặng nề trong cuốn sách (đương nhiên cũng rất tệ); tôi đang nói đến cái cách hành văn của tác giả, nó lan man nói đi, nói lại về chỉ một vấn đề duy nhất cả tá lần và toàn những điều không quan trọng, khiến cho người đọc thắc mắc tại sao họ lại đi đọc cuốn sách ấy lúc đầu. Và có thể là cuốn sách dở nhất mà tôi từng đọc. Nhưng tôi sẽ quay lại với cái vấn đề lan man này sau, điều quan trọng chúng ta đang bàn đến là định nghĩa Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia của Hitler – mà ông đã nói trong suốt cuốn sách.

“Sự sẵn sàng để hy sinh việc làm của một người và, nếu cần thiết, thậm chí mạng sống của một người cho người khác cho thấy hình thức phát triển cao nhất của chủng tộc Aryan. Sự vĩ đại của chủng tộc Aryan không phải đến từ trí tuệ của họ, mà là đến từ sự sẵn sàng cống hiến hết tất cả tài năng của mình để phục vụ cộng đồng.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.247

Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia là muốn tạo ra một xã hội “thiên đường” mà trong đó những người thuộc tộc Aryan giúp đỡ lẫn nhau. Những người Aryan sống trong cùng một quốc gia, và quyền tư hữu phải thay thế và phục vụ cho cộng đồng, dân tộc.

“Tinh thần ẩn dưới thái độ này được thể hiện bằng từ: WORK, với anh ta, công việc không chỉ là để kiếm sống hàng ngày mà là hoạt động sản xuất không thể thiếu với lợi ích cộng đồng.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.247.

“Công việc mà một cá nhân thực hiện không phải là mục đích tồn tại của anh ta, mà chỉ là ý nghĩa của sự tồn tại đó. Mục đích để sống của anh ta là để thành một người tốt hơn và để nâng cao các kĩ năng của mình thành một con người; nhưng để làm được những điều này anh ta chỉ có thể làm trong và qua cái cộng đồng có cùng nền văn hoá với anh ta.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.357.

Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia cho phép mọi người làm việc để kiếm sống, nhưng họ đều phải làm việc cho nguyên nhân khác “thượng đẳng” hơn – dân tộc. Và cộng đồng, dân tộc, chính phủ là cái quan trọng nhất. Vậy nên, dù là Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia hay Chủ nghĩa Phát xít đi nữa, chắn chắn không thể là Chủ nghĩa Tư bản được. Tưởng tượng, cộng đồng mà Hitler muốn nói đến là một tổ ong, các cá nhân, các doanh nghiệp đều phải làm việc, tạo mật cho Ong Chúa, để cả dân tộc nói chung có thể phát triển. Họ không thích các con ong từ bên ngoài, chỉ có thể có một Ong Chúa duy nhất. Và bạn phản động, hoặc doanh nghiệp của bạn không phù hợp theo ý họ, Ong Chúa (chính phủ) để xử lý bạn – để phục vụ cho lợi ích chung của dân tộc (tổ ong).

Nói một chút về chủng tộc Aryan. Hitler nói động vật chỉ giao phối với giống loài của nó. Giao phối với giống loài khác không hề có trong thế giới động vật, bởi kẻ mạnh phải thống trị kẻ yếu. Vậy suy ra chủng tộc thượng đẳng không nên sống chung với chủng tộc hạ đẳng. Và từ đây Hitler bắt đầu nói về người Do Thái:

“Với dân Do Thái sự sẵn sàng để cống hiến khong hề vượt quá bản năng để phục vụ bản thân. Người Do Thái chỉ hoạt động xã hội chung khi bị nguy hiểm thông thường đe doạ hoặc bị lợi ích thông thường chi phối.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.250.

“Khi cả hai động cơ này không còn tồn tại thì bản ngã tàn bạo của họ xuất hiện và những người này, lúc trước đã sống cùng nhau trong tình đoàn kết, trở thành những đàn chuột quay ra cắn xé lẫn nhau.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.250.

Và ông cứ như vậy nói suốt về về người Do Thái cả chiều dài cuốn sách:

“Nếu người Do Thái là dân tộc duy nhất sống trên thế giới họ sẽ đắm mình trong sự bẩn thỉu và lầy lội và lợi dụng từng người một và huỷ diệt nhau trong một cuộc tranh chấp cay đắng…” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.250.

Mỉa mai thay là sau này chính Hitler lại là người đi huỷ diệt dân Do Thái cùng với mấy dân tộc khác. Phải, cả cuốn sách chỉ toàn là những định kiến này. Vậy trong suy nghĩ của Hitler, người Do Thái không làm việc để phục vụ cho dân tộc Aryan gốc Đức bởi họ không quan tâm tới cộng đồng dân tộc. Trong mắt ông, họ là sâu bọ, và ông còn gọi họ ký sinh trùng nữa. Do đó, họ ảnh hưởng xấu đến tổ ong Aryan và phải bị tiêu diệt.

“Vào đầu cuộc Chiến tranh [Thế giới thứ 1], và có thể ngay trong cuộc Chiến tranh, nếu hai mươi hoặc năm mươi nghìn dân Do Thái đang phá hoại đất nước này bị gửi đi hít khí độc, cũng như hàng trăm nghìn người lao động tốt nhất của Đức từ khắp các tầng lớp xã hội phải đối mặt trong lĩnh vực này thì hàng triệu quân lính trên chiến trường đã không phải hy sinh vô ích. Ngược lại: nếu hai mươi nghìn người độc ác này bị tiêu diệt trong khoảng thời gian thích hợp, mạng sống của một triệu người đàng hoàng, có thể giúp ích cho nước Đức sau này, đã được cứu sống.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.550-551.

Hitler cho rằng nếu họ giết một đống người Do Thái trong Thế Chiến 1, họ có thể cứu sống hàng triệu mạng của những người Đức tốt… bằng cách nào đấy. Và ai cũng biết cái logic này đem vào Thế Chiến 2 ra sao rồi đấy. Hitler còn nói dân Do Thái tạo ra Chủ nghĩa Cộng sản – tất nhiên là không, nhưng cái quan trọng là ổng tin điều đấy. Và đây là điểm mà ông muốn phân biệt giữa xã hội của họ và xã hội của ông. Và ông làm vậy bằng chủng tộc. Nếu bạn thuộc chủng tộc Aryan, bạn có thể là công dân của “thiên đường” Xã hội Chủ nghĩa mà ông tạo ra.

“Nhà nước nhân dân chia dân cư ra thành ba loại: công dân gốc, công dân có quốc tịch và người nước ngoài.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.361.

“Chàng thanh niên trẻ khoẻ không bị chê trách gì cả sẽ được trao tặng quyền công dân một cách vẻ vang trang trọng nhất sau khi kết thúc nghĩa vụ quân sự. […] Việc trao giấy chứng nhận quốc tịch phải gắn với việc tuyên thệ thiêng liêng vì cộng đồng nhân dân và vì nhà nước” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.362.

Các con ong có lợi ích từ việc nhận mật ong và sự bảo hộ của Ong Chúa (nhà nước). Nhưng với điều kiện họ là ong của tổ này. Các ong nước ngoài – hay ký sinh trùng khác – sẽ không nhận được điều đó.

“Weltanschuung về các chủng tộc, là phân biệt cơ bản đối với những người theo Chủ nghĩa Marx, bởi lý do thực tế là trước tầm quan trọng của các chủng tộc, như vậy cũng có giá trị cá nhân và đã làm nên các cấu trúc của nó.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.369 (Weltanschuung tức là thế giới quan).

Chỉ vậy thôi, Hitler đã nói ra luôn rồi. Điểm khác biệt duy nhất giữa Xã Hội Chủ nghĩa Quốc gia với Xã hội Chủ nghĩa Marx là chủng tộc. Đây vẫn là “thiên đường”, nhưng chỉ dành cho tộc Aryan.

“Nếu Phong trào Xã hội Chủ nghĩa Quốc gia không hiểu được tầm quan trọng cơ bản của nguyên tắc thiết yếu này, nếu nó chỉ đơn thuần làm mất đi diện mạo bên ngoài của Nhà nước hiện tại và áp dụng nguyên tắc đa số, thì thực sự sẽ không làm gì khác hơn là cạnh tranh với chủ nghĩa Marx trên chính nền tảng của nó. Với lý do này nó sẽ không có quyền gọi chính nó là Weltanschuung. Nếu chương trình xã hội của phong trào bao gồm loại bỏ tích chất và đưa đa số lên đầu, thì Chủ nghĩa Xã hội Quốc gia sẽ bị hủy hoại bởi chất độc của Chủ Nghĩa Marx, giống như các đảng tư sản dân tộc của nước ta.” ⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler t.369.

Sự khác nhau giữa Chủ nghĩa Marx và Chủ nghĩa Quốc xã là chủng tộc – những người thuộc chủng tộc Aryan sẽ làm việc để phục vụ tổ ong. Không phải tất cả đều bình đẳng trong “thiên đường” ong này – có những con ong tốt hơn con còn lại – nhưng họ đều bình đẳng cơ hội để leo lên top. Những người này có quyền mở doanh nghiệp, nhưng chính phủ có thể can thiệp vào quyền lợi của họ và ra lệnh việc được làm và việc không được làm để có lợi cho chủng tộc Aryan nói chung. Nghe quen không, phải, đây chắn chắn là nước Xã hội Chủ nghĩa. Nhưng để vào được “thiên đường” này là dựa theo chủng tộc, không phải giai cấp, ‘xã hội không giai cấp’ của Marx đã được chuyển thể thành ‘cộng đồng quốc gia’ – nhưng, cả hai đều giống nhau.

“Tầm nhìn xa nhất của Hitler là Volksgemeinschaft, tức cộng đồng quốc gia phải được cai trị bằng dòng máu thượng đẳng. Điều ấy, với ông ấy, sẽ loại bỏ sự cần thiết của hàng rào giai cấp mà ông ấy cho rằng là giả tạo và kiềm hãm tài năng sáng tạo thực thụ.” ⏤ Cuốn “How ‘socialist’ was National Socialism?: A consideration of the ideology of the NSDAP in Germany” của Alan Brown.

Mein Kampf còn nói rất nhiều điều giống vậy nữa nhưng nó lan man quá nên thôi. Hitler đã kết hợp 2 thứ cám dỗ nhất là Chủ nghĩa Xã hội và niềm tự tôn dân tộc thành một thứ… gì đó. Hợp nhất hai điều lại với nhau, Hitler cho rằng quốc hữu hoá nền công nghiệp là không cần thiết.

“Tại sao chúng ta phải quốc hữu hoá mây ngân hàng với nhà máy đó. Để làm gì khi mà tôi có những người kiên quyết tuân theo các luật lệ mà họ không thể trốn thoát khỏi. Chúng ta đang quốc hữu hoá nhân dân.” ⏤ Hitler viết cho Strasser, 1930.

Vậy đừng bao giờ nghĩ Đức Quốc Xã là nước tư bản trong khi Đức có một nền kinh tế do chính phủ kiểm soát. Với Quốc xã, Xã hội Chủ nghĩa là chính phủ can thiệp kinh tế hơn là chính phủ nắm giữ kinh tế. “Nghiên cứu kinh tế” cũng có viết một bài rất hay về chủ đề Đức Quốc xã can thiệp vào nền kinh tế: https://nghiencuukinhte.org/adolf-hitler-va-dang-quoc-xa-thien-huu-hay-thien-ta/

Vậy, mấy lũ Nazi mà các bạn thấy suốt thật ra lại là Cộng sản đấy, hay ít nhất chúng nó Cộng sản hơn so với tụi nó nghĩ. Lý do duy nhất Hitler ghét Chủ nghĩa Cộng sản là bởi vì, như ông nói, Chủ nghĩa Cộng sản được tạo ra bởi người Do Thái, kẻ thù truyền kiếp của ông. Nhưng dẹp yếu tố Do Thái sang bên một chút, tôi có thể thấy rằng Hitler cứ lan man suốt về việc ông ghét Chủ nghĩa Cộng sản và sự khác nhau giữa đảng của ông và đảng của họ là bởi ông cần nhấn mạnh sự khác nhau rất ít ỏi giữa Chủ nghĩa Xã hội của ông và Chủ nghĩa Xã hội của họ.

Đã đọc được từ cả nguồn chính (Mein Kampf của Hitler), tôi có ấn tượng rằng ông lan man suốt cả cuốn sách về chủ đề này chỉ nhằm mục đích để người khác phân biệt giữa cái của ông và Chủ nghĩa Marx. Bởi rất ít sự khác biệt giữa những gì ông nói và những gì Marx viết, bởi vậy ông muốn nhấn mạnh sự khác biệt. Nhưng thật tế thì sự khác biệt duy nhất của hai chủ nghĩa này là về người Do Thái và dân tộc Aryan “thượng đẳng” thôi.

 

Nguồn tham khảo:

⏤ Cuốn “How ‘socialist’ was National Socialism?: A consideration of the ideology of the NSDAP in Germany” của Alan Brown.
⏤ Cuốn Beyond Totalitarianism: Stalinism and Nazism Compared” của Michael Geyer.
⏤ Cuốn “Italian Fascism: Its Origins and Development” của Alexander J. De Grand.
⏤ Cuốn “In Defence of History” của Richard J. Evans.
⏤ Cuốn “Mein Kampf” của Adolf Hitler.
⏤ Cuốn “The Age of Extremes: A History of the World, 1914-1991” của Eric Hobsbawn.
⏤ Cuốn “Stalinism and Nazism: Dictatorships in Comparison” của Ian Kershaw và Moshe Lewin.
⏤ Cuốn “The Wages of Destruction: The Making and Breaking of the Nazi Economy” của Adam Tooze.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here